Varje coach måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Motala Basket Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Motala Basket Cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller p.g.a. myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR I LOGIET ELLER I HALLAR!