Motala Basket Cup 2022 beviljar dispenser i alla åldersgrupper. Spelaren får vara max 1 år äldre. Har laget flera dispenser får max en spelare med dispens vara inne på planen samtidigt. 

För varje spelare som ansökan avser tas en administrativ avgift om 200 kronor ut.  Avgiften ska vara erlagd i förväg (senast 20 augusti 2022), för att ansökan ska behandlas. Vid avslagen ansökan återbetalas hela summan.

Dispenserna för spelare ska skriftligen ansökas i förväg via systemet. När ni skriver in era spelare så kommer systemet att känna av överåriga spelare. Det är lagledarens ansvar att motivera samt ansöka om dispens för sina spelare.

Det är lagledarens ansvar att dispensansökan skickas in i tid samt att kontrollera att den beviljas. Dispenslistan ska visas upp för domare, motståndarlag och sekretariat före varje match. Lagledaren ansvarar för att markera dispensspelaren i protokollet genom att ringa in spelarens nummer.