Information
Angående den rådande situationen (COVID-19)

21 december, 2020 

Motala Basket Cup  informerar kring det rådande läget angående coronavirusets påverkan på turneringen i september.

I dagsläget är det svårt att veta hur pandemin är hösten 2021.

Vi kommer alltid att sätta våra deltagares, gästers, personals och funktionärers hälsa i första hand när vi fattar våra beslut. Det vill vi vara tydliga med. För att säkerställa att vi gör det bästa för folkhälsan har vi en nära kontakt med myndigheterna och följer deras råd, rekommendationer och restriktioner.

Skulle det bli så att vi inte får genomföra turneringen med anledning av Folkhälsomyndigheten rekommendationer och restriktioner för covid-19 och vi tvingas ställa in turneringen kommer vi att återbetala laganmälningar och eventuella deltagarkort.

Eftersom det fortfarande är ca nio månader kvar till Motala Basket Cup, är det i dagsläget inte möjligt att få rekommendationer eller restriktioner från Folkhälsomyndigheten i Sverige gällande vårt evenemang. Vi fortsätter förberedelserna inför årets turnering men vi följer utvecklingen dag för dag och arbetar efter vår beredskapsplan, där vi planerar för flera olika scenarion.

Just nu känner vi att vi ska göra allt vi kan för att genomföra turneringen på bästa sätt. Vi vet hur mycket basket betyder för så många ungdomar och inte minst hur viktig den – och sammanhållningen i ett lag – är i en så här utsatt situation, som kan skapa oro hos många unga.

Vi beklagar att vi i dagsläget inte kan vara mer tydliga än så här men vi lovar er att vi kommer att förvalta det förtroende och den tillit ni visar oss i en extraordinär situation.