Protest ska inlämnas omedelbart eller senast en timme efter avslutad match till cupkansliet.

En protestavgift är bestämd till 500 kronor per protest. Disciplingruppen sammankallas ( 3 personer) och diskuterar er protest.

Beslut fattas i er fråga, och svar utgår så snabbt beslutet är taget! Om beslut är taget i fråga, går det ej att överklaga!

OBS! Protestavgift skall alltid betalas innan protest behandlas, kostnad 500 kr. Avgiften återbetalas om protesten godkännes. Har avgift inte erlagts kommer protesten inte att behandlas.